Gegevensbescherming


1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie


De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.
Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Uitgebreide informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in dit privacybeleid.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming van gegevens


De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Nivona Apparate GmbH
Südwestpark 49
90449 Neurenberg

Telefoon: 0911 2526630
E-mail: info@nivona.com

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of e-mailadressen) vaststelt.(bijv. namen, e-mailadressen, enz.).
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit


In het geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overdragen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.
Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u verdere vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

3. functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming


Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Neurenberg

E-mail: marc.fuchs@datev.de


4. verzamelen van gegevens op onze website

Cookies


Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

5. analysetools en reclame

Google Analytics


Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering


We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin


U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling


U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Gegevensverwerking bij bestellingen


Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van in opdracht gegeven gegevens en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

6. plugins en tools

YouTube


Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze pagina's bezoekt die met een YouTube-plugin is uitgerust, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Kaarten


Deze website maakt gebruik van de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Verplichte informatie volgens Art. 12 ff. GDPR

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Achternaam: Wildner
Voornaam: Peter

Contactgegevens (zakelijk)
Bedrijf: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
90449 Neurenberg

Telefoon: +49 911 2526630
E-mail: peter.wildner@nivona.com

Achternaam: Fritsch
Voornaam: Christian

Contactgegevens (zakelijk)
Bedrijf: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
90449 Neurenberg

Telefoon: +49 911 2526630
E-mail:
christian.fritsch@nivona.com


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens (zakelijk)
Bedrijf: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adres: Sigmundstraße 172; 90329 Neurenberg

E-mail: marc.fuchs@datev.de

Waar halen wij uw persoonlijke gegevens vandaan?

Uw gegevens worden over het algemeen bij u verzameld. De verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het met ons gesloten contract. Op grond van uw verplichting tot samenwerking is het verstrekken van de door ons gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk, omdat wij anders niet aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van precontractuele maatregelen (bijv. het verzamelen van basisgegevens in het kader van het prospectieproces). Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan er geen contract worden afgesloten.

Om onze diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken die wij hebben ontvangen van andere bedrijven of andere derden, bijv. belastingkantoren, uw zakenpartner of dergelijke, op een toegestane manier en voor het respectieve doel.

Bovendien kunnen wij persoonlijke gegevens verwerken uit openbaar toegankelijke bronnen, bijv.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG):

Op basis van toestemming (conform Art. 6 para. 1 lit. a GDPR)

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens vloeien voort uit het verlenen van toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Toestemming die is gegeven voordat de GDPR van kracht werd (25 mei 2018) kan ook worden ingetrokken. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de intrekking blijven onaangetast door de intrekking. Voorbeeld: verzenden van een nieuwsbrief, toestemming voor de overdracht van de door u verstrekte gegevens aan derden (bijv. banken, verzekeringsmaatschappijen, aandeelhouders, etc.) op uw verzoek.

Voor het nakomen van contractuele verplichtingen (op grond van art. 6 lid 1 lit. b GDPR)


De doeleinden van gegevensverwerking vloeien enerzijds voort uit het initiëren van precontractuele maatregelen die voorafgaan aan een contractueel geregelde zakelijke relatie en anderzijds om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het met u gesloten contract.

Vanwege wettelijke vereisten (conform Art. 6 para. 1 lit. c GDPR) of in het algemeen belang (conform Art. 6 para. 1 lit. e GDPR)

De doeleinden van de gegevensverwerking vloeien voort uit wettelijke vereisten of zijn in het algemeen belang (bijv. naleving van bewaarplichten, bewijs van naleving van de meld- en informatieverplichtingen van de belastingadviseur).

Als onderdeel van de belangenafweging (conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR)

De doeleinden van de verwerking vloeien voort uit de bescherming van onze legitieme belangen. Het kan noodzakelijk zijn om de door u verstrekte gegevens te verwerken buiten de feitelijke uitvoering van het contract. Ons gerechtvaardigd belang kan worden gebruikt om de verdere verwerking van de door u verstrekte gegevens te rechtvaardigen, op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren. Ons legitieme belang kan in individuele gevallen zijn: Het geldend maken van rechtsvorderingen, het verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims, het voorkomen van strafbare feiten.
Wie ontvangt de door u verstrekte persoonsgegevens?

Binnen ons bedrijf krijgen die afdelingen toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens die deze nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen en die bevoegd zijn om deze gegevens te verwerken.

Ter uitvoering van het met u gesloten contract ontvangen alleen die afdelingen die de door u verstrekte gegevens om juridische redenen nodig hebben, bijv. belastingdiensten, socialezekerheidsinstellingen, bevoegde autoriteiten en rechtbanken, de door u verstrekte gegevens.

Andere ontvangers ontvangen de door u verstrekte gegevens alleen op uw verzoek als u ons daarvoor de noodzakelijke toestemming geeft.

In het kader van onze dienstverlening geven wij opdracht aan verwerkers die bijdragen aan het nakomen van contractuele verplichtingen, bijv. IT-partners, papiervernietigers, vakhandelaren, etc. Deze verwerkers krijgen van ons een contractuele opdracht. Deze verwerkers zijn contractueel door ons verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR en de BDSG.

Worden de door u verstrekte gegevens doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties?

De door u verstrekte gegevens worden in geen geval doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Indien u in individuele gevallen wenst dat de door u verstrekte gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, zullen wij dit alleen doen met uw schriftelijke toestemming.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering plaats?

Er wordt geen volledig geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) in overeenstemming met art. 22 GDPR gebruikt om de door jou verstrekte gegevens te verwerken.

Duur van de verwerking (criteria voor wissen)

De door u verstrekte gegevens worden verwerkt zolang dat nodig is om het contractueel overeengekomen doel te bereiken, in principe zolang de contractuele relatie met u bestaat. Na beëindiging van de contractuele relatie worden de door u verstrekte gegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten of op basis van onze legitieme belangen. Zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken en/of onze legitieme belangen niet langer van toepassing zijn, worden de door jou verstrekte gegevens gewist.

Verwachte termijnen van de bewaarverplichtingen die op ons van toepassing zijn en onze legitieme belangen:
- Vervulling van bewaartermijnen op grond van handels- en belastingwetgeving. De daar genoemde bewaar- en documentatietermijnen zijn twee tot tien jaar.
- Bewaren van bewijsmateriaal in het kader van verjaring. Volgens artikel 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar bedraagt.
Informatie over uw rechten

- Recht op informatie conform Art. 15 GDPR:
U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over of en welke gegevens over u zijn opgeslagen en voor welk doel deze zijn opgeslagen.

- Recht op rectificatie conform Art. 16 GDPR:
U heeft het recht om zonder onnodige vertraging rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen van de verwerkingsverantwoordelijke. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

- Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") op grond van Art. 17 GDPR:
U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat uw gegevens zonder onnodige vertraging worden gewist. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:
a) De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zijn niet langer van toepassing
b) U trekt uw toestemming voor de verwerking in. Er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c) U maakt bezwaar tegen de verwerking. Er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e) Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
f) De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

- Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 GDPR &. § Sectie 35 BDSG:
U hebt het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is:
a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist.
b) De verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens.
c) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
d) U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, GDPR. Zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen, wordt de verwerking beperkt.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van Art. 20 GDPR:
U hebt het recht om de gegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Wij mogen de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke niet belemmeren.

- Recht op bezwaar conform Art. 21 GDPR:
Neem hiervoor contact op met de verwerkingsverantwoordelijke (zie hierboven).

- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform Art. 13 (2) (d), 77 GDPR
in combinatie met Sectie 19 BDSG. V. m § 19 BDSG:
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Hiertoe kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit

- Intrekking van toestemming op grond van Art. 7 para. 3 GDPR:
Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming op grond van Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a (verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens), hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.